Kontakt e-mail: p.rycerz.ch@wp.pl

Rok założenia - ANNO DOMINI 2008K A L E N D A R I U M

17-09-1885

W Warszawie urodziła się Michalina Józefa Chełmońska, córka Stanisława Chełmońskiego i Jadwigi z Przystańskich. Wychowała się w rodzinie z tradycjami literackimi i artystycznymi. Po ojcu, naczelniku stacji PKP w Mińsku Mazowieckim, notabene spokrewnionym z malarzem Józefem Chełmońskim, odziedziczyła wrażliwość na to, co subtelne i piękne, zaś matka nauczyła ją pracowitości i wytrwałości.

1903 - 1906

Studiuje w Warszawie polonistykę i języki obce: rosyjski, niemiecki, francuski, łacinę.

1906

Otrzymuje prawo nauczania, czyli tzw. patent.

1907

Pierwsze wiersze ukazały się w druku w tygodniku "Zorza" pod redakcją Barbary Brzezińskiej.

1907 - 1908

Rodzice wraz z dziećmi przenoszą się z Warszawy do Mińska Mazowieckiego.

1908

Wydaje - nakładem Księgarni Polskiej w Warszawie - zbiór wierszy pt. "Ranna rosa" /debiut poetycki/.

1909 - 1912

Podejmuje pierwszą pracę zawodową jako nauczycielka w Prywatnej Dwuklasowej Szkole Jadwigi Dmowskiej w Mińsku Mazowieckim.

1910

Wychodzi zbiór wiersz pt. "Wiosną i latem" nakładem Księgarni Michała Arcta w Warszawie.

1910 -1950

Pisze wiersze do tygodników: "Moje Pisemko" pod red. Marii Buyno - Arctowej oraz do "Płomyka" i "Płomyczka" pod red. Heleny Radwanowej. Zamieszcza również wiersze w "Świerszczyku" i "Rycerzyku Niepokalanej". We wspomnianych pismach publikuje także własne przekłady wierszy poetów rosyjskich i francuskich.

1912 - 1952

Utrzymuje stałe kontakty z Wydawnictwami i Redakcjami tygodników dla dzieci i młodzieży m.in. z wydawnictwem Michała Arcta w W-wie, Towarzystwem Wyd. "Świat" w W-wie, Drukarnią Józefa Sikorskiego w W-wie, Wyd. im. Osolińskich we Lwowie, Państw. Wyd. Książek Szkolnych we Lwowie, tyg. "Młody Polak" w W-wie, tyg. "Przyjaciel dzieci" w W-wie pod red. Janiny Porazińskiej. Współpracuje także z dr Juliuszem Saloni z Warszawy i dr Antonim Mikulskim z Krakowa.

1912 - 1918

Uczy na pensji w Prywatnym Siedmioklasowym Żeńskim Zakładzie Naukowym Marii Grochowskiej w Mińsku Mazowieckim.

1914

Wychodzi za mąż za Jana Szczepankowskiego, kierownika rachuby w fabryce "Konstanty Rudzki i Spółka" w Mińsku Mazowieckim.

1915 - 1935

Wychowuje sama troje swoich dzieci: Henryka, Antoniego, Wandę i ma na utrzymaniu matkę.

1918 - 1920

Wykłada język polski w Gimnazjum Żeńskim w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki.

1919 - 1920

Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w Rzakcie w pow. Mińsk Mazowiecki.

1920 - 1924

Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w Stojadłach w pow. Mińsk Mazowiecki.

1921

Wydanie książki pt. "Piosenki z dziejów naszych" nakładem biblioteki im. B. Prusa w Warszawie, druk Księgarni Ludowej, gdzie wśród wierszy wybitnych polskich poetów są również wiersze Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.

1924 - 1926

Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w Dłużce w pow. Mińsk Mazowiecki.

1926 - 1928

Nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej w Budach Przytockich w pow. Mińsk Mazowiecki.

1928 - 1932

Kierowniczka Publicznej Szkoły Powszechnej w Królewcu w pow. Mińsk Mazowiecki.

1928

Odznaczona Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

1938

Odznaczona Medalem za długoletnią służbę nauczycielską /wręcz pionierską zdaniem syna poetki Henryka Szczepankowskiego-Chełmońskiego/.

1939 - 1945

Pomaga młodzieży w tajnym nauczaniu języka polskiego, rosyjskiego i niemieckiego oraz pożycza książki ze swej prywatnej biblioteki.

05-03-1953

Zakończyła swoje pracowite, ofiarne życie i cicho, bardzo cicho odeszła. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Pozostały po poetce liczne wiersze /ok. 1500/, opowiastki i utwory sceniczne dla dzieci oraz zagadki, listy od wydawców oraz sporo książek rzadko spotykanych na rynku księgarskim.

Bełchatów - 2008 r.

opracował: Piotr Szczepankowski-Chełmoński