Rok założenia - ANNO DOMINI 2008KONKURS LITERACKI

Miejski Dom Kultury z s. w pałacu Dernałowiczów Mińsk Mazowiecki, 10.01.2013 r.
DP.4211.6.2013

      Szanowni Państwo,


5 marca 2013 roku przypada 60. rocznica śmierci Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej. Twórczość naszej mińskiej poetki jest dobrze znana dzięki odbywającemu się co roku Konkursowi Recytatorskiemu Jej imienia, ale Michalina Chełmońska-Szczepankowska to nie tylko poetka. To także nauczycielka, matka i filantropka, która swoją postawą dawała wzór dzieciom i młodzieży, jak żyć, by być potrzebnym bliźniemu.
Aby uczcić Jej pamięć, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Literackim pod nazwą "Napisz list do Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej". Napiszmy do Niej o tym, co zmieniło się w szkołach od pionierskich czasów - zakładania szkół i bibliotek na wsiach, walki z powszechnym analfabetyzmem, napiszmy, co czują nasze serca, gdy czytają wiersze poetki.


LIST MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOWSKIEJ*
DO NAUCZYCIELI I UCZNIÓW


      Nazywam się Michalina Chełmońska-Szczepankowska. Urodziłam się 17 września w 1885 roku w Warszawie w rodzinie katolickiej z artystycznymi tradycjami. Odziedziczyłam po Ojcu Stanisławie Chełmońskim wrażliwość na to, co subtelne i piękne, zaś Matka Jadwiga z Przystańskich nauczyła mnie pracowitości i wytrwałości. Studiowałam polonistykę i języki obce. Opanowałam biegle rosyjski, francuski, niemiecki i łacinę.
      Gdy otrzymałam prawo nauczania, podjęłam pracę nauczycielki w prywatnej dwuklasowej szkole Jadwigi Dmowskiej w Mińsku Mazowieckim (1909-1912), a później w prywatnym siedmioklasowym Żeńskim Zakładzie Naukowym Marii Grochowskiej (1912-1918), skąd przeszłam do Gimnazjum Żeńskiego przy ul T. Kościuszki (1918-1920). Później przez wiele lat uczyłam dzieci w wiejskich szkołach powiatu mińskiego, m.in. w Rzakcie (1920-1922), w Stojadłach (1922-1924), Dłużce (1924-1926), Budach Przytockich (1926-1928) i w Królewcu (1928-1932).
      Wychowywałam w tym czasie troje własnych dzieci, opiekowałam się swą Matką, pomagałam biednym, godziłam zwaśnionych, pożyczałam własne książki wiejskiej młodzieży, uczyłam dzieci katechizmu i bardzo je kochałam. Czy było trudno? Wierzyłam, że codzienny trud tysięcy Polek nie pójdzie na marne, że przyniesie dobre owoce. Moja wrażliwa dusza czuła potrzebę pisania wierszy już od wczesnej młodości. Poprzez poezję wlewałam w serca najmłodszych i młodzieży to, co czułe, szlachetne i prawdziwe. Pragnęłam, by mój optymizm wyrażony w wierszach napełniał wrażliwe serca dzieci i młodzieży, by to, co złe, zwyciężać dobrem.
      Podczas niemieckiej okupacji uczyłam młodzież na tajnych kompletach języków: polskiego i niemieckiego, ale też matematyki. Wciąż pisałam wiersze, które jeszcze przed wojną zamieszczałam m.in. na łamach "Młodego Polaka", "Mojego Pisemka", "Przyjaciela Dzieci", "Płomyka", "Rycerza Niepokalanej".
      Dziś już mnie nie ma na tym świecie, odeszłam do nieba 5. marca w 1953 roku, ale wciąż żyją jeszcze Wasze babcie, wychowane przez moje pokolenie. Są uśmiechnięte i pogodne; to one zaszczepiły Waszym rodzicom najwyższe wartości - patriotyzm, wiarę i optymizm. Teraz oni przekazują je Wam byście mogli przekazać je dalej...
      Na zakończenie zwracam się do Was z prośbą, drodzy Nauczyciele i Uczniowie mojej ukochanej Ziemi mińskiej, o napisanie do mnie choćby krótkiego listu. Pragnę, by miłość wyrażona w moich wierszach, które są obecnie deklamowane na Konkursach Recytatorskich, dotarła do Was. Napiszcie do mnie wszystko to, co czuje Wasze serce. Dedykuję Wam mój wiersz w dowód przyjaźni. Pragnę, by nasza przyjaźń była delikatna, jak nić babiego lata.


Anielka...

To Anielki wy nie znacie?
Czy naprawdę? Co za szkoda!
Ta Anielka mieszka w chacie -
Choć to mała, biedna chata,
Lecz dziewczynka tak bogata !
Jej bogactwem - nie pieniążki,
Jej bogactwem - nie uroda,
Ni korale, ani wstążki,
Jej bogactwem - nie nauka -
Ale serce, co to puka
Tak litośnie i miłośnie,
Serce dobre, a tak czyste,
Jak kropelki ros przejrzyste -
To bogactwo, to skarb wielki
Tej ubogiej, tej Anielki!
Wstąpcie, proszę, do tej chaty,
- Choć tam czasem braknie chleba -
Skarb znajdziecie przebogaty,
Tylko pilnie patrzeć trzeba!...

Michalina Chełmońska-Szczepankowska

*list w imieniu Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej napisał wnuk poetki,
Piotr Szczepankowski-Chełmoński

KONKURS LITERACKI
"NAPISZ LIST DO MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOWSKIEJ"

I. O konkursie
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim oraz wnuk Michaliny Chemońskiej-Szczepankowskiej - Piotr Szczepankowski-Chełmoński.

  • Konkurs jest skierowany do nauczycieli i uczniów Szkół Ponadpodstawowych Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego
  • Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
    - nauczyciele
    - uczniowie Gimnazjów
    - uczniowie Szkół średnich

II. Warunki uczestnictwa
Do udziału w konkursie szkoły mogą przysłać w każdej kategorii po dwie prace o objętości nieprzekraczającej dwóch stron maszynopisu do 22 lutego 2013 r. na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Warszawska 173
05-300 Mińsk Mazowiecki

III. Organizatorzy ufundowali dla laureatów nagrody książkowe i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło na uroczystym spotkaniu
4 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury.


Protokół z obrad Jury Konkursu Literackiego pod nazwą
NAPISZ LIST DO MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOWSKIEJ

Jury w składzie:
Wanda Izabella Rombel - przewodnicząca
Agnieszka Boruta
Małgorzata Sulewska

Postanowiło, co następuje:
- nagrodę główną w kategorii gimnazjów otrzymuje Mateusz Geresz z Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim,

- nagrodę główną w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymuje Marta Kowalczyk z Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują pióra wieczne firmy Parker oraz papeterie ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim oraz nagrody książkowe ufundowane przez wnuka Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej - pana Piotra Szczepankowskiego-Chełmońskiego.

Pozostali uczestnicy konkursu:

1. Adrianna Leszczyńska z G i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
2. Paulina Duda z G i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
3. Ewelina Jastrzębska z G i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
4. Izabela Żak z Gimnazjum nr 1 w Sulejówku
5. Magdalena Dróżdż z GM nr 2 w Mińsku Maz.
6. Karina Pudłowska z GM nr 2 w Mińsku Maz.
7. Aneta Barańska z G i LO im. Polskiej Macierzy szkolnej w Mińsku Maz.
8. Natalia Tomaszkiewicz z Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz.
9. Paulina Zatorska z G i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
10. Magdalena Nowakowska z LO im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku
11. Aleksandra Bodecka z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Dobrem
12. Jakub Woźnica z GM Nr 1 im. gen. W. Andersa w Mińsku Maz.

otrzymują nagrody rzeczowe - pióra i papeterie ufundowane przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim oraz nagrody książkowe ufundowane przez wnuka Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej - pana Piotra Szczepankowskiego-Chełmońskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w Konkursie Literackim.

Mińsk Mazowiecki 28.02.2013 r.

PODZIĘKOWANIE

Zorganizowanie Konkursu Literackiego pod nazwą Napisz list do Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej (1885-1953) spotkało się z przychylnością młodzieży ze Szkół Gimnazjalnych i Liceów w Mińsku Mazowieckim i Powiecie. Młodzież odpowiedziała na prośbę pani Michaliny, nauczycielki - poetki - krzewicielki oświaty wśród ludu polskiego, pisząc do niej swoje listy.

Wszystkie piętnaście pięknych listów, to wzruszające wyznania pisane z serca, są niejako hołdem złożonym Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej za jej trud, poświęcenie i misję w pionierskiej pracy nauczyciela, pedagoga i opiekuna dzieci wśród ludu wiejskiego, a jednocześnie poetce, myślicielce i gorliwej katoliczce miłującej Boga i Ojczyznę, w 60. rocznicę jej śmierci.

Jako wnuk Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pragnę serdecznie podziękować wszystkim Uczniom - Autorom listów do pani Michaliny oraz ich Opiekunom - Nauczycielom za Wasze gorące serca i dobrotliwe dusze. Jedna z uczennic napisała w poetyckim uniesieniu, że "nie zna adresu do nieba, żeby móc wysłać swój list do pani Michaliny". Wszystkie listy do Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej są jak modlitwa, która trafia bez adresu - prosto do nieba.


Bełchatów, dn. 10.04.2013 r. Piotr Szczepankowski-Chełmoński