Kontakt e-mail: p.rycerz.ch@wp.pl

Rok założenia - ANNO DOMINI 2008O RELIGIJNOŚCI

MICHALINY CHEŁMOŃSKIEJ-SZCZEPANKOWSKIEJ
W ŚWIETLE JEJ POEZJI


   W twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej są zawarte między innymi treści pełne pierwiastka religijnego, a nawet mistycyzmu i uwielbienia Boga. Obdarzona przez Stwórcę zdolnościami poetyckimi, Michalina kierowała pierwiastek ten do najmłodszych i starszych osób w sposób subtelny, a jednocześnie wyrazisty. Oto przykład:

O, patrz z zachwytem na ten świat
I wielbij Stwórcę - Boga
I kochaj ludzi, ziemię swą,
Dzieweczko moja droga! (Ranek)


   Pragnę zamieścić w tym miejscu szereg opinii na temat religijności Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w świetle jej poezji, do przeczytania których serdecznie Państwa zapraszam:Bełchatów, dn. 08.09.2011r.

Piotr Szczepankowski-Chełmoński