Kontakt e-mail: p.rycerz.ch@wp.pl

Rok założenia - ANNO DOMINI 2008PRACA ZAWODOWA POETKI

Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej

Pionierki oświaty, Nauczycielki Szkół w Mińsku Maz. i Powiecie

/świadectwa pracy/