Kontakt e-mail: p.rycerz.ch@wp.pl

Rok założenia - ANNO DOMINI 2008W HOŁDZIE PISARCE
Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej


   Jako wnuk Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej poczuwam się do obowiązku popularyzowania twórczości pisarki, a szczególnie jej poezji i opowiadań przeznaczonych dla najmłodszych. Aby zrealizować zamierzony cel postawiłem sobie liczne i różnorodne zadania. Poniżej przedstawiam w porządku chronologicznym podjęte działania.

Nakładem wnuka poetki Piotra Szczepankowskiego - Chełmońskiego wychodzi tom wybranych wierszy Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. "Poezje", druk Niepokalanów 2000r.

2000 wykonałem

W Mińsku Mazowieckim corocznie odbywają się Miejskie i Powiatowe Konkursy Recytatorskie poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, w których liczny udział biorą dzieci i młodzież szkolna.

od 2002 cyklicznie wykonałem

Wydany został kolejny tom wybranych wierszy Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. "A nad moją polską ziemią" przez wnuka poetki Piotra Szczepankowskiego - Chełmońskiego, druk Łódź 2003r. w 50. rocznicę śmierci poetki.

2003 wykonałem

Ufundowana została tablica pamiątkowa ku czci Michaliny Chełmońskiej - Szczepankowskiej w Kościele p.w. Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim przez wnuków poetki: Piotra, Annę i Lidię w 50. rocznicę śmierci poetki.

2003 wykonałem

Na wniosek wnuka poetki Piotra Szczepankowskiego - Chełmońskiego nadano imię Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej dla jednej z ulic w Mińsku Mazowieckim w 50. rocznicę śmierci poetki.

2003 wykonałem

Staraniem wnuka Piotra Szczepankowskiego-Chełmońskiego wydane zostało opracowanie naukowe prof. Jerzego Brzezińskiego pt. "Osobliwości języka poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej" nakładem Uniwersytetu Zielonogórskiego w 50. rocznicę śmierci poetki.

2003 wykonałem

W związku z przypadającą 55. rocznicą śmierci poetki oraz 100. rocznicą debiutu poetyckiego wnuk poetki Piotr Szczepankowski-Chełmoński złożył wniosek do Prezydenta RP o pośmiertne przyznanie poetce Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

2008-2009 wykonałem

Założenie strony internetowej poświęconej życiu i twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej

2008-2009 wykonałem

Niżej podpisany wydał wybór wierszy i opowiadań Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. "Zostaw po sobie dobro", druk Warszawa 2009 r.

2009 wykonałem

Niżej podpisany wydał zbiór wierszy i opowiadań Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. "Daj jak najwięcej dobra", Niepokalanów 2009 r.

2009 wykonałem

Napisałem i wydałem monografię o życiu i twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. "Ocalić od zapomnienia", Niepokalanów 2010 r.

2010 wykonałem

Wniosek o nadanie imienia Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej dla Szkoły Podstawowej w Kątach, gmina Kołbiel złożył wnuk poetki Piotr Szczepankowski-Chełmoński w 55. rocznicę śmierci poetki.

2010 w trakcie realizacji

Jestem autorem filmiku biograficznego pt. Ocalić od zapomnienia” poświęconego Michalinie Chełmońskiej- Szczepankowskiej. Zapraszam do jego obejrzenia na niniejszej stronie internetowej (str. główna, od góry, tytuł podświetlony jest na czerwono).

2010 wykonałem

Złożyłem wniosek do burmistrza Mińska Mazowieckiego o pośmiertne nadanie Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej Tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Mińska Mazowieckiego.

2010-2013 wykonałem

Niżej podpisany napisał i wydał "Małą książeczkę" pt. "Pomnij żeś Polak i służ też Bogu" w celu popularyzacji życia, twórczości i duchowości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej oraz rozpowszechniania zdjęć poetki z załączonymi jej wybranymi myślami.

2011 wykonałem

Podjąłem starania u władz kościelnych o otwarcie procesu dotyczącego stwierdzenia heroiczności cnót Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.

2011 w trakcie realizacji

Napisałem i wydałem książeczkę pt. „Pomnij żeś Polak i służ też Bogu" w celu popularyzacji życia, twórczości i duchowości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej. Opracowałem i wydałem folder w kolorze poświęcony życiu poetki i jej pracy nauczycielskiej wraz ze zdjęciami.

2011 wykonałem

Podjąłem starania we Władzach kościelnych Archidiecezji Warszawsko-Praskiej o otwarcie procesu dotyczącego stwierdzenia heroiczności cnót Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej.

2011 - w trakcie realizacji

Z mojej inicjatywy została napisana książka o życiu, twórczości i duchowości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej Na drogach łaski, której autorem jest Czesław Ryszka – znany pisarz katolicki i publicysta, senator RP. Druk: Wydawnictwo Michalineum – Warszawa. Wydawca: niżej podpisany.

2013 wykonałem

Z mojej inicjatywy została napisana książka o życiu, twórczości i duchowości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej Dobra pani, inna niż my , której autorem jest Jan Gajur – uznany pisarz i publicysta. Druk: Wydawnictwo O.O. Franciszkanów - Niepokalanów. Wydawca: niżej podpisany.

2013 wykonałem

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej. Niniejszy konkurs odbywa się w Stanisławowie cyklicznie tj. raz w roku i poświęcony jest twórczości poetki. Biorą w nim udział uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów (w kategoriach wiekowych) z powiatu Mińsk Mazowiecki. Organizatorami konkursu są: Miasto-Gmina Mińsk Mazowiecki, Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie, Zespół Szkół w Stanisławowie oraz niżej podpisany - wnuk poetki. Powiatowy Konkurs Recytatorski trwa od 2013 r. Warto nadmienić, że w/w Konkurs Recytatorski był organizowany cyklicznie (raz w roku) przez Wydział Oświaty i Kultury w Mińsku Mazowieckim przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury z siedzibą w pałacu Dernałowiczów w latach 2001– 2012 - (inicjatywa własna). Ciąg niniejszych Konkursów Recytatorskich trwa zatem nieprzerwanie od 2001 r., a ich organizację kontynuuje Gmina Stanisławów od 2013 r.

2013 wykonałem

V Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej Organizatorami są: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Gliniance im. Wincentego Witosa (powiat Mińsk Mazowiecki) oraz niżej podpisany – wnuk poetki. W/w Konkurs Recytatorski odbywa się corocznie od 2013 r.

2013 wykonałem

Założyłem Krąg Przyjaciół Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej w Mińsku Mazowieckim w celu szerzeniu kultu prywatnego „mińskiej siłaczki”.

2014 wykonałem

Krąg Przyjaciół Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej publikuje kwartalnik pod nazwą Ranna Rosa, którego jestem redaktorem i sponsorem. Kwartalnik jest pismem bezpłatnym o nakładzie 500 egzemplarzy, kolorowy, formatu A5, liczy 16 stron. Rozprowadzany jest on na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy aprobacie ks. Proboszcza Jerzego Mackiewicza. Pierwszy numer w/w kwartalnika został wydany w styczniu 2014 r. Zadaniem kwartalnika jest przybliżanie Czytelnikom pracy i twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, a przede wszystkim szerzenie kultu prywatnego jej świątobliwego życia duchowego.

2014 wykonuję od 2014 r -

Wydałem (reprint - wznowienie) wiersze Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej – POEZJE – z roku 2000 dla uczczenia 130. rocznicy urodzin apostołki dzieci i poetki katolickiej. Druk: Wydawnictwo O.O. Franciszkanów - Niepokalanów. Wydawca: niżej podpisany.

2015 wykonałem

Złożyłem wniosek o nadanie Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie k. Warszawy imienia Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej dla upamiętnienia 130. rocznicy urodzin poetki.

2015 wykonałem

Wydałem i zaprojektowałem kalendarz na rok 2015 r. poświęcony pamięci Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej w 130. rocznicę urodzin (100 egzemplarzy). Na poszczególnych stronach miesiąca umieściłem wybrane wiersze poetki wraz z jej myślami i modlitwami. Na tylnej okładce kalendarza zamieściłem kalendarium Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.

2015 wykonałem

Zaprojektowałem i ufundowałem Sztandar wraz z drzewcem, który to Sztandar został uroczyście przekazany podczas Mszy Świętej przeze mnie i moją rodzinę Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie k. Warszawy imienia Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej.

2016 wykonałem

opracował: Piotr Szczepankowski-Chełmoński