Kontakt e-mail: p.rycerz.ch@wp.pl

Rok założenia - ANNO DOMINI 2008KORESPONDENCJA POETKI

Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej

z Redakcjami Gazet i Wydawnictwami